Har ingen bra dag. 

Det är märkligt hur saker kan svänga. Hur jag kan svänga.

Ibland hatar jag det, ibland kan jag förlika mig med det. Det är sån jag är. And if you don't like it, well...I guess you have no use for me anyway. 


Is it worth it?